SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), slijedom prijedloga v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske br. 44/20), na temelju čl. 47. i 97. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 09/18) gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 27. siječnja 2021. godine, donosi

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU

Za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja
u 2021. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika, namještenika i vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada

Malog Lošinja za 2021. godinu.

Plan sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta i plan prijma za 2021. godinu.

II.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 27.1.2021. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica)

b) u Uredu gradonačelnika:

- tajnik (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za gradnju i imovinsko pravne poslove – pomoćnik voditelja (1 izvršitelj/ica)

- savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU
projekte

- viši stručni suradnik za EU projekte (1 izvršitelj/ica)

e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)“

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

III.

Tijekom 2021. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

a) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica)

b) u Uredu gradonačelnika:

- tajnik (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

- vježbenik (1 izvršitelj/ica - magistar/stručni specijalist ekonomske struke)

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

- viši stručni suradnik za EU projekte (1 izvršitelj/ica)

e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)“

Ovaj Plan prijema u službu se primjenjuje od dana donošenja te se objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na stranicama Grada.

KLASA: 100-01/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-3

Mali Lošinj, 27. siječnja 2021.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec. v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr