SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
GRAD CRES

5.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine PGŽ” br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja dijela naknade
za koncesijska odobrenja za 2020. godinu

Članak 1.

Zbog nastupanja izvanrednih događanja uzrokovanih epidemijom bolesti COVID 19, a koja ugrožavaju život i zdravlje građana, narušavaju gospodarsku aktivnost te uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, donosi se odluka o oslobađanju od plaćanja dijela naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa kao jedna od mjera ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo.

Članak 2.

Pravo na oslobađanje dijela naknade imaju fizičke i pravne osobe kojima je izdano koncesijsko odobrenje za 2020. godinu a koji su tijekom 2020. godine ostvarili manji promet u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Iznos oslobađanja dijela naknade obračunat će se na način da se postotak smanjenja prometa iz stavka prvog ovog članka, ali ne više od 30%, obračuna na utvrđenu naknadu za koncesijsko odobrenje za 2020. godinu.

Članak 3.

Korisnicima koji su uplatili naknadu za izdano koncesijsko odobrenja za 2020. godinu u punom iznosu, neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s naknadom za koncesijsko odobrenje za 2021. godinu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da posebnim zaključkom propiše način ostvarivanja prava iz ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja a ima se objaviti u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.”

KLASA:011-01/20-1/6

URBROJ: 2213/02-02-21-15

Cres, 28. siječanj 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=10002&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr