SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA LOVRAN
29

35.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/05) u članku 5. stavku 1. riječi »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima »Općinskog poglavarstva«.

U stavku 2. riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva« i riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuje riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva« i riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Općinsko poglavarstvo je obavezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće zalihe.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 10. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 4.

Članak 13. mjenja se i glasi:

»Članak 13«

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmnica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmnica donosi Općinsko poglavarstvo.

Novčana sredstva iz stavka 2. i 3. mogu se plasirati samo s povratom do 31.12.2005.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Predsjednik Općinskog poglavarstva«.

Članak 6.

U članku 16 stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Predsjednik Općinskog poglavarstva«.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana donošenja.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-72

Lovran, 28. srpnja 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr