SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA LOVRAN
29

34.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi vijećnika, članova radnih tijela Općinskog
vijeća i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade i druga primanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Lovran i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 2.

Novčana naknada vijećnika i članova radnih tijela isplaćuje se za pristustvovanje sjednici, u iznosu od 100d osnovice koja služi za obračun plaće i drugih primanja načelnika, zamjenika načelnika i članova Poglavarstva.

Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje mjesečnu naknadu u visini naknade koju ostvaruje zamjenik načelnika.

Članak 3.

Pored naknade utvrđene u članku 2. ove Odluke, osobama iz članka 2. ove Odluke pripada i naknada troškova prijevoza u visini troškova prijevoza sredstvima javnog prometa, ukoliko im je mjesto stanovanja odnosno rada udaljeno od sjedišta općine za više od dvije autobusne stanice, s time da se računa i polazna stanica.

Članak 4.

Vijećniku i članu radnog tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i troškovi putovanja sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Puni iznos dnevice pripada osobama iz stavka 1. ovog članka, ako sužbeno putovanje traje više od 12 sati, a pola iznosa dnevnice ako sužbeno putovanje traje od 8 do 12 sati.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadi vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/ 99 i 28/02).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje od dana konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran održane 7. lipnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/05-01/09

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr