SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA LOVRAN
29

33.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/ 05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika
načelnika i članova Općinskog poglavarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja načelnika, zamjenika načelnika i članova općinskog poglavarstva.

Članak 2.

Koeficijenti za utvrđivanje plaća osobama iz članka 1. ove Odluke, koje dužnost obnašaju profesionalno utvrđuju se slijedećim vrijednostima:

1. načelnik 4,75

2. zamjenik načelnika 3,75

3. član poglavarstva 3,00.

Članak 3.

Plaća se određuje na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom i tako utvrđeni iznos poveća za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%.

Stranica2214—broj23 Petak,12.kolovoza2005.

SLUŽBENENOVINE

Osnovica za obračun plaća jest osnovica koja se utvrđuje na način i u visini koja je propisana Pravilnikom o radu za djelatnike općinske uprave.

Članak 4.

Načelnik koji dužnost obnaša volonterski ostavaruje pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 5.000,00 kn, a zamjenik načelnika i otali članovi općinskog poglavarstva u neto iznosu iznosu od 1.500,00 kn,

Članak 5.

Rješenje za obračun plaća propisanih ovom odlukom donosi Komisija za izbor i imenovanja.

Članak 6.

Naknade ostalih materijalnih troškova i druga primanja isplaćuju se sukladno odredbama Pravilnika o radu za djelatnike općinske uprave.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o plaći i drugim primanjima predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 28/02).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje od dana konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Lovran održane 7. lipnja 2005. godine.

Klasa: 011-01/05-01/10

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr