SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

79.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. -službeni pročišćeni tekst, 137/15. -službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19.), čl. 74. i članka 76. Zakona o sportu („Narodne Novine“ 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici donijelo je dana 22. prosinca 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu
Grada Mali Lošinj za 2021. godinu.

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2021. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u sportu obuhvaćaju se svi oblici poticanja sporta i sportskih djelatnosti koji pridonose razvitku sporta i rekreacije građana Grada Mali Lošinj.

Članak 3.

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Mali Lošinj jesu sportski programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

- poticanje i promicanje sporta,

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih,

- djelovanje sportskih klubova i udruga,

- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,

- sportsko - rekreacijske aktivnosti građana,

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Mali Lošinj.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2021. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2021. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u sportu na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu iznose 1.993.000,00 kn (Glavni program A09 Sport i tehnička kultura, Program 9001 Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost A100001).

Članak 5.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u sportu u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program javnih potreba u sportu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2021. godinu.

KLASA: 620-01/20-01/22

URBROJ: 2213/01-01-20

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr