SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA FUŽINE
29

24.

Na temelju članka 4. i 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, pročišćen tekst - br. 26/03, 82/04 i 178/04), članka 34. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/ 95) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01, 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o vodoopskrbi

Članak 1.

Članak 32. st. 1. točka 3. Odluke o vodoopskrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/05) mijenja se i glasi: »- prekršajnim nalogom izreći globu«.

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. iz neopravdanih razloga ne postupa u skladu s člankom 5. ove Odluke

2. Postupa protivno članku 20. i 21. ove Odluke

3. ne utvrdi cijenu u skladu s odredbama članka 24., 25. i 26. ove Odluke.

Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 35. st. 1. riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba« mijenjaju se sljedećim riječima:

»Globa u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna za pravne osobe odnosno globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna primijenit će se prema pravnoj odnosno fizičkoj osobi«

Stavak 2. i 3. istoga članka mijenjaju se i glase:

»Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Fizička osoba - potrošač kaznit će se globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 36. st. 1. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja fizička osoba ako učini prekršaj iz članka 30. ove Odluke.«

Članak 5.

Članak 37. briše se.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Odluke o vodoopskrbi stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/10

Ur. broj: 2112-03-05-6

Fužine, 26. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr