SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

85.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine „ PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na području Općine Dobrinj u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj. Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Članak 2.

Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1. Naknada za zadr.nez.izg.zgrade u prostoru 50.000,00

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801 50.000,00

- izmjena prostornog plana

Članak 3.

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Dobrinj.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Urbroj: 2142-04-01-20-18

Općinsko vijeće Općine Dobrinj

Predsjednik
Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr