SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

70.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj: 38/88. i 75/93.) i članka 61. stavak 1. podstavak 23. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), dana 21. prosinca 2020. godine općinski načelnik Općine Vinodolska općina, donosi

PLAN KLASIFIKACIJSKIH I PLAN BROJČANIH OZNAKA STVARALACA I PRIMALACA
AKATA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u uredskom poslovanju za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja pismena Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta, kao i brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u 2021. godini, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovim Planom određuju se brojčane oznake Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina, Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina kao i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina, kako slijedi:

Brojčana oznaka Općine Vinodolska općina je 2107/03.

A) Plan brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata:

2107/03-02 Općinsko vijeće

2107/03-1 Općinski načelnik

2107/03-01 Jedinstveni upravni odjel

B) Plan brojčanih oznaka službenika i namještenika unutar
Jedinstvenog upravnog odjela

2107/03-01/1 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2107/03- 4 Voditelj Odsjeka za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje

2107/03-2 Voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti

2107/03-03 Viši savjetnik za pravne poslove

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2020. godinu, Klasa: 030-01/19-01/1, Urbroj: 2107-03/19.01-1 od 31. prosinca 2019. godine.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Vinodolska općina www.vinodol.hr.

KLASA: 035-01/20-01/1

URBROJ: 2107/03-1-20-1

Bribir, 21. prosinca 2020.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=91253&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr