SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

68.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48 Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na svojoj 33. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021. godinu na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Vinodolska općina za 2020. godinu («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 41/20.) članak 2. mijenja se i glasi:

„ Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od:

- komunalne naknade 2.210.000,00 kuna

- šumski doprinos 150.000,00 kuna

Ukupno 2.360.000,00 kuna“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 2.360.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolska općina za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske“.

KLASA: 021-05/20-01/16

URBROJ: 2107-03/20-01-315

Bribir, 30. prosinca 2020.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=91253&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr