SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

66.

Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i 48. Statuta Općine Vinodolska općina (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 33. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vinodolska općina za 2020. godinu

Članak 1.

Članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2020.godinu („Službene novine PGŽ“ broj 34/19. i 30/20.), mijenja se i glasi:

„Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđeni Proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Vinodolske općine u 2020. godini ne smiju prema Proračunu Vinodolske općine za 2020. godinu biti veći od 33.193.000,00 kn“.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke, ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 021-05/20-01/16

URBROJ: 2107-03/20-01-313

Bribir, 30. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=91253&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr