SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

65.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijelo je

IV. IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Vinodolska općina za 2020. godinu («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 34/19., 5/20. i 8/20. i 30/20. – u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 33.193.000,00 kuna

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 23.459.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.000,00 kn

Rashodi poslovanja 16.409.884,29 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.435.000,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 9.654.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu

zajmova 2.348.115,71 kn

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0,00 kn

VIŠAK /MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE

/ FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 kn

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 2.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu, koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Ove IV. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu, stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/16

URBROJ: 2107-03/20-01-312

Bribir, 30. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Vinodolska općina

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=91253&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr