SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA ČAVLE
29

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 28. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad osoba
izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) te članova Poglavarstva Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- predsjedniku i dopredsjednicima Općinskog vijeća u visini 1 brutto naknade troškova određene za rad člana Općinskog vijeća i 1 brutto naknade troškova određene za rad člana radnog tijela Općinskog vijeća,

- članovima Poglavarstva u visini 2 brutto naknade troškova određene za rad člana Općinskog vijeća i 2 brutto naknade troškova određene za rad vanjskog člana radnog tijela Općinskog vijeća.

Naknada troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka određena je posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno.

Članak 3.

Osim naknade iz članka 2. ove Odluke, predsjedniku i dopredsjednicima Općinskog vijeća te članovima Poglavarstva pripada i pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu te naknadu prijevoznih troškova na službenom putovanju, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 4.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o određivanju naknade vijećnika, članova Poglavarstva te radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle od 24. srpnja 2003. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/3

Ur. broj: 2170-03-05-01-5

Čavle, 28 srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr