SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

58.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 39. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020. godine, donosi

I. Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Sl. novine PGŽ broj 36/19) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

"Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 7.355.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:"

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. se briše, a članci 5., 6. i 7. postaju članci 4., 5. i 6.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 363-02/19-01/51

URBROJ: 2107/02-01-20-4

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr