SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

57.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 39. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu (Sl. novine PGŽ broj 36/19) (u daljnjem tekstu "Program") iznos od "13.662.000,00 kn" zamjenjuje se iznosom od "10.923.000,00 kn".

Stavak 3. istoga članka mijenja se i sada glasi:

"VI. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV sufinancirat će Ministarstvo turizma u iznosu od 480.000,00 kn i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 300.000,00 kn.

Sanaciju pomorskog dobra sufinancirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.100.000,00 kn.

Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica sufinancirat će se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 1.530.000,00 ln, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 225.000,00 kn."

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-06/19-60/9

URBROJ: 2107/02-01-20-12

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr