SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

102.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat donosi

P L A N

savjetovanja s javnošću u 2021. godini

I.

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području općine Punat.

II.

U 2021. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Općina Punat savjetovanje s javnošću provodi putem službene web stranice na adresi www.punat.hr objavom nacrta općih akata odnosno drugih dokumenata o kojima se savjetovanje provodi u pravilu u trajanju od 30 dana.

Iznimno, savjetovanje može trajati i kraće kada su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju objavljuje se obrazloženje opravdanog razloga za kraće trajanje savjetovanja.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 008-02/20-01/13

UR. BROJ: 2142-02-03/5-2-20-1

Punat, 23. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51521&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr