SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
OPĆINA BROD MORAVICE
29

21.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o
obavljenoj reviziji Proračuna Općine Brod Moravice
za 2004. godinu

I.

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka, Klasa: 041-01/05-01/8 Ur. br: 613-10-05-03 od 23. svibnja 2005. godine o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Brod Moravice za 2004. godinu.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 041-01/05-01/01

Ur. broj: 2112-06-05-01-02

Brod Moravice, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr