SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

100.

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnog gospodarstvu (“Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 804-08/20-01/11, Ur. broj: 531-01-20-1, od 20. ožujka 2020. godine i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3,18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Članak 1.

Obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31.ožujka 2021. godine (I. kvartal) potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koji je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7, Ur. broj: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine (“Narodne novine“ broj 131/20) obuhvaćen mjerom obustave rada, odnosno obveznici plaćanja komunalne naknade koji su u 2020. godini ostvarili 40% manji promet u odnosu na 2019. godinu.

Članak 2.

Oslobađanje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na obveznike iz članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 43/18 i 15/20), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 3.

Obveznik plaćanja komunalne naknade podnosi zahtjev i prilaže odgovarajuću dokumentaciju u svezi ispunjavanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.

Podnositelji zahtjeva iz prednjeg stavka dužni su dostaviti dokumentaciju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

U postupku oslobađanja iz stavka 1. i 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme epidemije COVID-19, Klasa: 363-03/20-01/18, Ur. broj: 2142/01-01-20-4 od dana 4. svibnja 2020. godine (“Službene novine primorsko-goranske županije“, broj 15/20).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 363-03/20-01/151

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr