SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

98.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Vijeće je dužno donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju vijeća.

Administrativne poslove za Vijeće obavlja Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove Grada Krka.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 10/04).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

Klasa: 342-01/20-01/16

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr