SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

92.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture
u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2021. godinu i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘’Narodne novine’’ broj 68/18, 110/18 i 32/20), dio prihoda komunalne naknade u iznosu od 594.000,00 kn utrošit će se u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.907.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa Gradonačelniku do 31. ožujka 2022. godine.

Gradonačelnik Grada Krka dužan je Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračunu Grada Krka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 363-01/20-01/17

URBROJ: 2142/01-01-20-5

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr