SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

85.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu («Narodne novine», broj 128/19), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini («Narodne novine», broj 128/19) i članka 40. Statuta Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Grada Krka za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/20), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.606.767,00 kn i to za:

- plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.126.064,00 kn,

- doprinos na plaće u iznosu od 480.703,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 289.640,00 kn, i to:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.897,50 kn,

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 103.439,40 kn

- rashodi za usluge u iznosu od 103.303,10 kn

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko – goranske županije«.

KLASA: 402-05/20-01/19

URBROJ: 2142/01-01-20-3

KRK, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr