SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

81.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjeni i dopuni
Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 15/20), članak 1. mijenja se i glasi:

“U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2019. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 889.846,79 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 714.976 kn

- viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 155.020,73 kn koji se sastoji od viška koji potječe iz donacija u iznosu od 173.903,03 kn i manjka od pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva za 18.882,30 kn

- viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 8.976,83 kn, koji se sastoje od neutrošenog vlastitog prihoda u iznosu od 6.976,83 od prodaje ulaznica i neutrošene pomoći 2.000,00 kn

- viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 10.873,23 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 7.334,39 kn i viška prihoda od vlastitih prihoda u iznosu od 3.538,84 kn.“

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

“U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 17.183.671,19 kn pokrit će se dijelom viška prihoda poslovanja iskazanom na kontu 92211 u iznosu od 15.965.593,96 kn i viškom primitaka od financijske imovine iskazanom na kontu 92213 u iznosu od 1.218.077,23 kn.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-05/20-01/05

URBROJ:2142/01-01-20-6

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr