SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

80.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/19 i 25/20), članak 19. mijenja se i glasi:

“(1) Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će u 2020. godini koristiti kredit koji je ugovoren u 2019. godini za projekt Modernizacija postojeće javne rasvjete na području Grada Krka u iznosu od 2.362.000,00 kn, pa ukupno zaduženje na kraju 2020. godine iznosi 9.833.228,29 kn. Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn za kredit koji još nije iskorišten.

(2) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(3) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 2. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

(4) Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.

(5) Grad Krk daje suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka za robni zajam u iznosu od 950.000,00 kn za nabavu tehničkog vozila sa rokom plaćanja do 20. rujna 2020. Godine.

(6)Grad Krk daje suglasnost Vecla d.o.o. Krk za kredit kod Erste& Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 530.000,00 za nabavu dugotrajne imovine.

(7) Grad Krk daje suglasnost Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za kredit kod Erste& Steiermarkische bank d.d. u ukupnom iznosu kredita od 6.307.397,93 (od čega se na Grad Krk odnosi 45,949 % što je 2.898.186,27 kn) za projekt izgradnje EKI na području Grada Krka i suglasnost za kredit Privredne banke Zagreb u iznosu od 596.000,00 kn za nabavu radnog stroja.

(8) Grad Krk će koristiti beskamatni zajam Ministarstva financija uslijed pada prihoda i za pokriće likvidnosti.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ: 2142/01-01-20-3

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr