SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

63.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05.,109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i na članka 61. Statuta Vinodolske općine Statuta Općine Vinodolske općine općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), načelnik Vinodolske općine dana 2. prosinca 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju člana Stručnog vijeća
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Za člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao predstavnika Vinodolske općine, imenuje se Ruža Kršul.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

Klasa: 022-05/20-01/1

Ur. broj: 2107-03/20-01-1674

Bribir, 2. prosinca 2020.

Vinodolska općina

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr