SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

60.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

OPĆI PROGRAM

mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općina za 2020. godinu

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim programom mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, kategorije korisnika i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Članak 2.

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području nositelja Programa.

Članak 3.

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture.

II. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, općinski načelnik Općine Vinodolska općina raspisuje Javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Vinodolska općina www.vinodol.hr i Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. www.pc-vinodol.com, a obavijest o otvorenom Javnom pozivu objavljuje se i u dnevnom tisku.Javni poziv otvoren je 8 dana od datuma objave..Prijava na Javni poziv podnosi se Poduzetničkom centru Vinodol d.o.o. na obrascu prijave. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže određenu dokumentaciju određenu Javnim pozivom.Na osnovi provedenog Javnog poziva, Poduzetnički centar Vinodol d.o.o. provjerava i ocjenjuje ispravnost dostavljenih zahtjeva te kreira listu potencijalnih korisnika potpore te istu dostavlja Povjerenstvu Vinodolske općine. Temeljem kreirane liste potencijalnih korisnika potpore, Povjerenstvo Vinodolske općine predlaže općinski načelnik Općine Vinodolska općina, donošenje Odluke o dodjeli potpora općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli potpora poduzetnicima za 2020. godinu, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 5.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Poduzetnički centar Vinodol d.o.o. je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora (fakture, potpisne liste, fotografije...). Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva. Korisnik je dužan dostaviti izvješće po završetku korištenja potpore, najkasnije do 1. lipnja 2021. godine.

III. MJERE

Članak 6.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolska općina. Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu mjera iz ovog Programa utvrđuje općinski načelnik Općine Vinodolska općina.Općinski načelnik Općine Vinodolska općina donosi Odluku o dodijeli potpora iz mjera ovog Programa na prijedlog Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata Općine Vinodolska općina, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/14

Ur. broj: 2107-03/20-01-308

Bribir, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr