SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 86-a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 8., 9. i 10. Pravilnika o postupku zaduženja te davanja jamstva i suglasnosti („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o kreditnom zaduženju Općine Vinodolska općina
kod Poslovne banke

Članak 1.

Odobrava se Općini Vinodolska općina kreditno zaduženje u vidu kratkoročne pozajmice, uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Poslovne banke - najpovoljnijeg ponuditelja iz pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, kod ugovora o javnoj nabavi robe (kratkoročna pozajmica) iz razloga žurnosti za prevladavanje nelikvidnosti u 1. kvartalu 2021. godine, odnosno prevladavanja različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Visina kreditnog zaduženja iz točke 1. iznosi 500.000,00 kuna, raspoloživo početkom siječnja 2021. godine, s rokom povrata 31. listopada 2021. godine, pod sljedećim uvjetima:

-iznos kredita: 500.000,00 kuna

-visina kredita: kratkoročni.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – pregovarača, te s istom sklopi Ugovor o kreditu - kratkoročnoj pozajmici na iznos 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

Klasa:021-05/20-01/14

Ur. broj:2107-03/20-01-305

Bribir, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKOVIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr