SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48 .Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA

komunalne infrastrukture za 2021. godinu
na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2021. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 4.400.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 3.500.000,00 kuna

Kapitalne pomoći iz proračuna 220.000,00 kuna

Građevinsko zemljište 50.000,00 kuna

Prihod od otkupa stanova 30.000,00 kuna

Komunalni doprinos 600.000,00 kuna

Ukupno: 4.400.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namjenjena su za:

Gradnja objekata 3.500.000,00 kuna

Projektna dokumentacija za izmjenu

Prostornog plana Općine Vinodolske 200.000,00 kuna

Projektna dokumentacija vezano

za aglomeraciju 300.000,00 kuna

Otkup zemljišta 150.000,00 kuna

Dodatna ulaganja u građevinske objekte

- Ambulanta Grižane 250.000,00 kuna

Ukupno: 4.400.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa:021-05/20-01/14

Ur. broj:2107-03/20-01-303

Bribir, 15. prosinca 2020.

Predsjednik vijeća
Općine Vinodolska općina

Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr