SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko- goranske Županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.) Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

PLAN

RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJU ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Plan sadrži rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

Članak 2.

Plan razvojnih programa obuhvaća rashode za gradnju i održavanje građevinskih objekata, kupnju zemljišta, razvoj poduzetništva, subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima, održavanje komunalne infrastrukture, ulaganje u nerazvrstane ceste, ulaganje u nove tehnologije ( led rasvjetu ), izrada planova i projektnih dokumentacija u svrhu kandidiranja na fondove EU te zaštite prirode i okoliša putem održavanja parkova i nasada .

Ukupno planirani iznos plana razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022.-2023. iznosi 14.467.500,00 kuna.

Članak 3.

Prikaz ekonomske klasifikacije po razdjelima, glavama i izvorima sastavni je dio plana razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom 2022. i 2023. godinu.

Članak 4.

Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa:021-05/20-01/14

Ur. broj:2107-03/20-01-302

Bribir, 15. prosinca 2020

Predsjednik vijeća
Općine Vinodolska općina

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr