SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

50.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donijelo je

PRORAČUN

VINODOLSKE OPĆINE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. – 2023. GODINE

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2021. u iznosu od 24.345.929,57 kn sa projekcijom za 2022.- 2023. godina sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2022.-2023. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom 2022.- 2023. godinu sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa:021-05/20-01/14

Ur. broj:2107-03/20-01-300

Bribir, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=91253&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr