SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

100.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat donosi

II. dopuna Plana

savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom
javnošću u 2020. godini

I.

U Planu savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/19 i 36/20) u tablici akata odnosno strateških ili planskih dokumenata dodaje se točka 12. i glasi:

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-02/19-01/13

Ur. broj: 2142-02-03/5-2-20-3

Punat, 25. studenoga 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr