SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

99.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 3/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatanostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/19) u članku 6. stavku 1. točki 3. iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja glasi:

„ - održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima“

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. točka 2. briše se.

Članak 3.

Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-28

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr