SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

98.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje
u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Punat.

Članak 2.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Ivana Radić, dipl.iur.,
  2. Ozren Kopanica, dipl.ing.geod.,
  3. Goran Voloder, mag.ing.agr.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade odredit će općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 3.

Povjerenstvo za uvođenje u posjed iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće zadaće:

  1. Uvodi zakupnika u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, odnosno po skidanju usjeva,
  2. Sastavlja zapisnik o uvođenju u posjed,
  3. Preuzima zemljište u posjed po prestanku ugovora o zakupu, odnosno po skidanju usjeva, odnosno plodova,
  4. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4.

U slučaju da uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo za uvođenje u posjed dužno je isto proslijediti, s prijedlogom naplate zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.

Članak 5.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-27

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr