SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

88.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18,10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

PRORAČUN

OPĆINE PUNAT ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIO Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Proračun Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-17

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr