SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

84.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2021. godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom.

Članak 2.

Prihod proračuna Općine Punat ostvaren u visini od 65% ukupnih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Punat iznosi 4.000,00 kuna, a namjenski će se utrošiti za:

- financiranje aktivnosti A 100401 – promidžba i informiranje (natječaji i oglasi).

Članak 3.

Prihod iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-12

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr