SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

83.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19, 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuje se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine Općine Punat.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-11

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr