SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

78.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi

IZMJENE

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2020. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu („Službene novine Promorsko – goranske županije“ broj 34/19) u članku 2. umjesto teksta: „55.000,00 kuna“ treba biti tekst: „43.000,00 kuna“.

Članak 2.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-5

Punat, 15. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr