SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

77.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 34/19 i 21/20) članak 2. mijenja se i glasi:

"Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa0,00

2. komunalne naknade2.513.291,10

3. cijene komunalne usluge0,00

4. naknade za koncesiju0,00

5. proračuna jedinice lokalne samouprave122.158,58

5.a.) ekološka pristojba122.158,58

5.b.) boravišna pristojba0,00

6. fondova Europske unije0,00

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima0,00

8. donacija0,00

UKUPNO2.635.449,68"

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-4

Punat, 15. prosinca 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr