SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA PUNAT

76.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, donosi

III. Izmjene i dopune PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 34/19, 3/20 i 21/20) članak 2. mijenja se i glasi

"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove III. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-20-3

Punat, 15. prosinca 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=51521&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr