SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

84.

Temeljem članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom se, sukladno zakonskim propisima, uređuje otpis dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Baška koja se nisu mogla naplatiti jer je dužnik UŽARIJA d.o.o. u postupku stečaja brisan iz sudskog registra 17. rujna 2020. godine.

Članak 2.

Odobrava se otpis potraživanja Općine Baška u ukupnom iznosu od 130.965,45 kn i to s osnova:

- komunalne naknade u iznosu od 107.237,52 kn

- kratkoročne pozajmice u iznosu od 23.727,93 kn.

Članak 3.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provest će Upravni odjel Općine Baška.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-38

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r .

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr