SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

80.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine, donijelo je

Odluku

o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata za 2019. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/20) u članku 4., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Višak namjenskih sredstava ostvaren od naknada za koncesije na pomorskom dobru prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine i bit će utrošen na sljedeći način:

- 860.900,00 kn utrošit će se u 2021. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za projekte T201004 Održavanje pomorskog dobra 120.000 kn, K201305 Uređenje obalnog dijela naselja Baška 535.500 kn, T201411 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 205.400 kn

- 1.744.740,36 kn utrošit će se u 2022. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za projekt K201305 Uređenje obalnog dijela naselja Baška.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa:021-05/20-01/9

Ur. broj:2142-03-01/1-20-15

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr