SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
OPĆINA BAŠKA

54.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem 9. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

GODIŠNJEG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-8

Baška, 9. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10007&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr