SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

234.

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 35. sjednici od 17. prosinca 2020. godine, donijela

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Marino Jurdana, kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Rijeka, za predsjednika,

2. Jasmina Delač, kao predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, za članicu i

3. Duško Brkić, kao predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, za člana.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva propisani su u članku 9. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od četiri godine.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim uređuje način rada i obavljanje povjerenih obveza praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Članak 4.

Članu Povjerenstva pripada naknada u iznosu od 100,00 kuna po očevidu i podnesenom izvješću.

Zaposleni u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Primorsko-goranske županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Članu Povjerenstva pripada pravo na naknadu troškova prijevoza i dnevnica u visini koja je propisana za zaposlene u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

Naknade iz stavka 1. i 3. osigurat će se i isplaćivati iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/17 i 26/17).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 5. ožujka 2021. godine.

Klasa: 021-04/20-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-51

Rijeka, 17. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=00001&odluka=234
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr