SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

233.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), članka 27. stavka 1. Statuta Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Klasa: 012-03/19-18/01, Ur. broj: 2170-60-01-19-1 od 5. siječnja 2019. godine), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice
Prirodoslovnog muzeja Rijeka

I.

Dr. sc. Željka Modrić Surina imenuje se ravnateljicom Prirodoslovnog muzeja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove Odluke počinje 14. veljače 2021. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/20-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-49

Rijeka, 17. prosinca 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=00001&odluka=233
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr