SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
25

43.

Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. alineja 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Komisije
za izbor i imenovanja

I.

Mladen Peričić, dipl. oecc. razrješava se dužnosti člana u Komisiji za izbor i imenovanja.

II.

Marinko Buljat imenuje se za člana u Komisiju za izbor i imenovanja.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-05-4

Novi Vinodolski, 4. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr