SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 31. sjednici održanoj 1. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni i produljenju važenja Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020.

Članak 1.

Dopunjuje se Plan ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/17.“), na način da se u Prilogu 1. Popis projekata, na stranici od 95-99, dodaje kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovom Odlukom produljuje se važenje Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/17.“), sa dopunom iz članka 1. ove Odluke do dana 31. prosinca 2021. godine.

Produženje važenja Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020., uzrokovano je odgodom donošenja Nacionalne razvojne strategije i uputom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (Klasa: 011-01/18-02/21, Ur. broj: 538-04-1-1-1/68-20-51) od 20. travnja 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/13

Ur. broj: 2107-03/20-01-292

Bribir, 1. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=91253&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr