SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 38. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine donosi

O D L U K U

o produljenju važenja Strategije razvoja
Grada Novi Vinodolski 2015. - 2020.

Članak 1.

Produljuje se važenje Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015. - 2020., usvojene na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 3. veljače 2016. godine, do 30. lipnja 2022.godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 363-02/20-01/48

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr