SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
41

39.

Na temelju članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01 i 60/01) i članka 19. alineja 5. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine donijelo je

IZMJENE POSLOVNIKA
Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 27/01 i 12/03) članku 12. stavak 1. ispred riječi »potpredsjednika« dodaje se riječ: »dva«.

Članak 2.

U članku 13. riječ »potpredsjednika« zamjenjuje riječ »potpredsjednike«.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Zamjenika gradonačelnika bira Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća, a na prijedlog gradonačelnika.«

Članak 4.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Od 5 članova Poglavarstva 3 člana biraju se iz reda članova Vijeća, a 2 člana mogu biti birani izvan reda članova Vijeća.«

Članak 5.

U Glavi V. Ustrojstvo Vijeća, podnaslov »1. Predsjednik i potpredsjednik Vijeća« zamjenjuje se podnaslovom: »1. Predsjednik i potpredsjednici Vijeća«.

Članak 6.

U članku 33. stavak 1. riječi »potpredsjednik«, »pomaže« i »mu« zamjenjuju se riječima: »potpredsjednici«, »pomažu« i »im«.

U članku 33. stavak 2. riječi »potpredsjednik« i »zamjenjuje« zamjenjuju se riječima: »potpredsjednici« i »zamjenjuju«.

Članak 7.

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/25

Ur. broj: 2107/02-01-05-3

Novi Vinodolski, 4. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr