SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

47.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM

građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Novom Vinodolskom za 2021. godinu kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 6.033.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz općih proračunskih prihoda u iznosu od 1.358.000,00 kn te kroz sufinanciranje iz fondova EU za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 4.675.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program sastavni je dio Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 363-02/20-01/44

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr