SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

46.

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 2.

Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu planira se u iznosu od 20.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu 1.1.2021. godine.

Klasa: 944-09/20-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr