SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ("Sl. novine PGŽ" br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2021. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 7.397.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 648.000,00 kn utrošit će se za građenje komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje, vršit će se u obujmu i dinamici koje odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1.1.2021. godine.

Klasa: 363-02/20-01/38

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr